Privacyverklaring

DomainClaim verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. DomainClaim hecht belang aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht DomainClaim toe welke persoonsgegevens DomainClaim verzamelt en gebruikt en met welk doel. DomainClaim adviseert u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2018.

Persoonsgegevens die DomainClaim verwerkt

DomainClaim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. DomainClaim verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype, zoals verzonden door uw browser
 • Bankrekeningnummer

DomainClaim heeft niet te intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het sluiten van een overeenkomst tot levering is voor minderjarigen uitsluitend toegestaan met toestemming van ouders of voogd. DomainClaim kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om die informatie te laten verwijderen.

Doel en grondslag gegevensverwerking

DomainClaim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan u te leveren.
 • Voor het afhandelen van uw bestelling en betaling, inclusief een eventuele domeinregistratie.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (bij toestemming).
 • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Ter identificatie van u als eigenaar van een bestaand account.
 • Als beveiligingsmaatregel of fraudebestrijding, door vast te kunnen stellen vanaf welk IP-adres een bepaald verzoek afkomstig is.
 • Ter beantwoording van vragen die u stelt aan DomainClaim via het contactformulier, door een ticket te openen of door een e-mail te sturen aan DomainClaim.
 • DomainClaim analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • DomainClaim verwerkt ook persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

DomainClaim neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DomainClaim verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor het innen van door u aan DomainClaim verschuldigde betalingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DomainClaim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen, zoals bij het registreren van een domeinnaam, kan DomainClaim optreden als verwerker van uw persoonsgegevens en is de registrar of registry die de feitelijke domeinregistratie uitvoert de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies

DomainClaim gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw bestellijst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijnen

DomainClaim bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de termijn waarin u klant bent van DomainClaim. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw account bij DomainClaim beëindigt dan blijven uw gegevens nog bewaard volgens onderstaande tabel:

Categorie persoonsgegevens Maximale bewaartermijn na beëindiging overeenkomst Reden
NAW-gegevens tien jaar na het jaar waarin u de laatste factuur van DomainClaim ontvangt wettelijke verplichting
Telefoonnummer drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van DomainClaim betaalt uitvoering van de overeenkomst
E-mailadres drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van DomainClaim betaalt uitvoering van de overeenkomst

Voor de overige gegevens die u aan DomainClaim verstrekt of die DomainClaim van u verzamelt geldt dat de bewaartermijn geldt vanaf het moment waarop de gegevens aan DomainClaim werden verstrekt. U vindt de bewaartermijnen van deze gegevens in onderstaande tabel:

Categorie persoonsgegevens Maximale bewaartermijn Reden
IP-adres twaalf maanden beveiliging/fraudebestrijding
Gegevens over uw activiteiten op onze website zes maanden analyse websitegebruik
Internetbrowser en apparaattype zes maanden analyse websitegebruik
Bankrekeningnummer tien jaar wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op de website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DomainClaim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u gebruikt wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagheid of als u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking dan kunt u een gespecificeerd verzoek indienen per e-mail.

Beveiliging van persoonsgegevens

DomainClaim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met DomainClaim. DomainClaim heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database die niet direct toegankelijk is en waartoe alleen geautoriseerde medewerkers van DomainClaim toegang hebben.
 • De toegang tot uw gegevens via de DomainClaim-website is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend uitgewisseld via een intern netwerk of over een met TLS (voorheen SSL) beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw browser is de aanwezigheid van deze beveiliging zichtbaar aan de vermelding 'https' en het hangslotje.
 • DomainClaim maakt gebruik van DKIM, SPF, DMARC en S/MIME om e-mail die u van DomainClaim ontvangt te beveiligen; hierdoor kunt u herkennen of een e-mail daadwerkelijk van DomainClaim afkomstig is.
 • DomainClaim maakt gebruik van DNSSEC om te voorkomen dat u verbinding maakt met een vals IP-adres als u www.domainclaim.eu benadert.
 • Voor het inloggen op de systemen van DomainClaim door medewerkers wordt, voor zover technisch mogelijk, gebruik gemaakt van cryptografische sleutels.

Contactgegevens

DomainClaim
Keurenplein 41 Unit G200
1069 CD Amsterdam
Nederland

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website om contact op te nemen met DomainClaim.

Uw domeinnaam binnen vijf minuten geregistreerd.

Heeft u nog vragen? Bezoek onze website op www.domainclaim.eu voor meer informatie of om contact met ons op te nemen.